Peaaju kahjustusega inimeste tööhõive säilitamine ja parandamine.

Tööalase rehabilitatsiooni programm on mõeldud inimestele, kelle esineb vähenenud töövõime tõttu erinevaid tegutsemispiiranguid ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Programmi eesmärk: peaaju kahjustusega inimesed on motiveeritud ning nende võimed ja oskused on realiseeritud tööturul püsimiseks.

Programmi alaeesmärgid:
• Peaaju kahjustusega inimene on õppinud tervisehäirega toime tulema
• Peaaju kahjustusega inimese tööalased võimed on analüüsitud ja testitud
• Olemasoleva või otsitava töö tingimused on sobilikud peaaju kahjustusega inimesele
• Programmi spetsialistide abil on peaaju kahjustusega inimesega läbi viidud realistlik kohanemiskava tööeluga.

Programmis kasutatavad sekkumised: füsio-, tegevus- ja loovteraapia alased sekkumised, logopeediline ja eripedagoogiline sekkumine, kogemus-, psühholoogiline, sotsiaalne ning terviseseisundi alane nõustamine.

Programmi sihtgrupp: Tööalase rehabilitatsiooni programm on mõeldud 25-aastastele kuni 45- aastastele peaaju kahjustusest tuleneva vähenenud töövõimega inimestele.

Programmi ajaline periood: 6 kuud

Programmi maksumus kuni 1957,05 EUR
füsioteraapia 30 tundi x 18,73 = 561,9 EUR
tegevusteraapia 15 tundi x 21,69 = 325,35 EUR
kõne- ja neelamisravi 15 tundi x 17,22 = 258,3 EUR
mälu ja mõtlemine 10 tundi x 14,46 = 144,6 EUR
eripedagoogika 10 tundi x 14,46 = 144,6 EUR
tugiteenused 5 tundi x 14,46 = 72,3 EUR
kogemusnõustamine 5 tundi x 18 = 90 EUR
eriarst 5 tundi x 18= 90 EUR
meeskonnatöö spetsialist 5 tundi 18 = 90 EUR
koduõendus 10 tundi x 18 = 180 EUR
KOKKU: 1957,05 EUR

Peaaju kahjustuste põhjused:
- peaaju veresoonte insult
- pea- või kaelapiirkonna kasvajalised seisundid
- koljutrauma
- abstsess
- viiruslikud või bakteriaalsed peeaju kahjustavad haigused (entsefaliit, meningiit jne.)
Kõige enam ohustatud kontingendiks loetakse:
noored täiskasvanud vanuses kuni 30 eluaastat
Insult on tekkiva neuroloogilise defitsiidi tõttu üks olulisemaid funktsioonihäirete ja tegutsemis-osalemispiirangute põhjustajaid maailmas ning seega moodustab suurima osa tööalast ja sotsiaalset rehabilitatsiooni vajavast klientuurist.
Insuldi järgselt vajab rehabiliteerivaid sekkumisi ja programmides osalemist umbes 60% klientidest.

Insult põhjustab erinevaid motosensoorseid, kognitiivseid, kommunikatiivseid, visuaalseid häireid, mille tõttu insuldi läbielanud kliendid vajavad kõik vähemal või rohkemal määral interdistsiplinaarse meeskonna erinevate spetsialistide rehabiliteerivat sekkumist. Peaaju kahjustuste järgse rehabilitatsiooni eesmärgiks on pakkuda vastavalt vajadusele koordineeritut spetsialiseeritut interdistsiplinaarset rehabiliteerivat sekkumist meeskonna poolt:
füsioteraapia
tegevusteraapia
kõne- ja neelamisravi
mälu ja mõtlemine
eripedagoogika
tugiteenused
tervishoiualane koordineerimine (eriarst)
kogemusnõustamine
koduõendus

Liikumisfunktsiooni piiranguid vähendav sekkumine (füsioterapeut)
füsioterapeutiline alghindamine kehalise sooritus- ja töövõime taseme välja selgitamiseks
motoorsete oskuste arendamine vastavalt objektiivsetele leidudele läbi füsioterapeutiliste harjutuste, constraint-induced therapy ja teiste teraapialiikide, mis on suunatud lihasjõu taastamisele, tasakaalu ja koordinatsiooni parandamisele, liigutuste täpsemaks muutmisele. Harjutuste sooritamisel jälgib füsioterapeut, et liigutusmuster oleks õige (või õigele mustrile maksimaalselt lähem), nii nagu mittekahjustatud jäsemel. Sekkumine on suunatud füüsilise sooritus-ja töövõime piirangute ennetamisele, nagu näiteks:
-lihasjõu langus (kehatüves, kui ka jäsemetes)
-vähenenud kehatüve kontroll
- jäsemete liigutusliku kontrolli häirumine
-kompensatoorsete liigutuste teke
-lihastoonuse muutus (hemipoolel kui ka kehatüves - posturaalne toonus)
-spastilisuse sekundaarsed häired: teljelisuse häire, valu, turse
kõnnimustri parandamine liigeste liikuvust suurendav teraapia (passiivselt ja aktiivselt)
erinevatesse asenditesse siirdumiste õpetamine (keha raskuskeskme tasakaalu säilitamise
treenimine asendi- ning toetuspinna muutustel, kukkumisriski vähendamine)
liikumise abivahendite vajaduse hindamine ja tegevuskeskkonna kohandamine
(tegutsemis- ja töövõimet toetavate abivahendite soovitamine, kohandamine ning kasutusõpetus)
kliendi ning pereliikmete nõustamine peaajukahjustuse olemuse, sellega kaasnevate tervisehäirete, nende mõjutamise ning maksimaalse iseseisvuse tegutsemisvõime saavutamise strateegiate osas
elu-, kodu- ja töökeskkonna tingimuste hindamine ja kohandamine ohutu liikumise ning ligipääsetavuse tagamiseks

Igapäevategevuste sooritamise ja toimetulekuga seotud häireid vähendav sekkumine (tegevusterapeut) – e-konsulteerimine
igapäevaelu tegevuste hindamine ja treenimine (hügieeni- ja tualetitegevused, riietumine, söömine, majapidamisega seotud tegevused, asjaajamine avalikus ruumis, töiste rutiinide teostamine)
peenmotoorsete tegevuste treenimine käeliste manipulatsioonide oskuse (haare, vabastamine, kandmine, tõstmine) parandamiseks või säilitamiseks
tegevusvõimet toetavate abivahendite vajaduse väljaselgitamine, soovitamine, abivahendite kohandamine, läbiproovimine
keskkonna kohandamine tegevusvõimele vastavaks
ergonoomiliste töövõtete õppimine

Kõne- ja neelamishäireid vähendav sekkumine (logopeed)
neelamisprobleemide korral paksendatud vedeliku ja peenestatud toidu määramine
tugevamate neelamishäirete korral nasogastraalsondi kasutamine
neelamislihaste treenimine
suu ja kurgu tundlikkuse taastamine
kõne-, lugemis- ja kirjutamisvõime taastamise treenimine
suhtlemisvõtete õpetamine

Mälu- ja mõtlemishäireid vähendav sekkumine (psühholoog)
mälu mõtlemis- ja õppimisvõimete ja orienteerumise hindamine
individuaalse kognitiivse õppe programmi väljatöötamine
meeleseisundi, depressiooni ja äravuse olemasolu hindamine

Eripedagoogika
igapäevase keele arusaamise taastamine
lihtsate instruktsioonide täitmise õpetamine
teatud situatsioonides käitumise õpetamine
peenmotoorsete oskuste arendamine
sotsiaalsete oskuste ning elusituatsioonide harjutamine

Tugiteenused (sotsiaaltöötaja)
edasised hooldus-, rehabilitatsiooni- ning õendusteenused
dokumentide koostamine, klientide nõustamine toetuste, tugiisiku, abivahendite kättesaamise, invatranspordi osas

Programmi tervishoiua alane koordineerimine (eriarst)
eriarst koordineerib tööalase rehabilitatsiooni sekkumisi terviseseisundi seisukohast

Programmi juhtimine (meeskonnatöö spetsialist)
lähemate ja kaugemate eesmärkide püstitamine
tegevuste monitooring ja tulemuslikkuse hindamine

Kogemusnõustamine
Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide
lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust.
Kogemusnõustaja annab nõu puude või tervisehäirega toimetulekul, aitab leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust ning valmistuda tööotsinguteks ja tööeluks või toetada töötamise jätkamist. Programmi meeskonnas võib seda teenust pakkuda inimene, kes on ise olnud sarnases tervise- seisundis autoavarii tagajärel ning samas omab meditsiinialast haridust. Kogemusnõustaja on võimeline jagama oma rehabilitatsiooni vajalikkuse ja tulemuslikkuse alast kogemust, toetudes isiklikule praktikale.

Koduõendus
Lamatiste tekke profülaktika
Asendravi
Tromboosi tekke ohu vähendamine
Naha hügieeni nõustamine
AROM ja PROM liikumisteraapia
Hingamisharjutused
Toitumise eripära nõustamine
Inkontinentsusega seotud probleemide lahendamine
Nõustamine ergonoomika alas (nii patsiendile, kui ka abistajale/hooldajale)
Abivahendite õige tehnikaga kasutamise kontroll

Programmi tulemus:
Programmi läbimisel on klient motiveeritud ja suuteline tööhõives osalema toetavate tööturuteenuste kaudu või siirduma kaitstud töö vormis tööturule.