Tööalase rehabilitatsiooni programm on mõeldud inimestele, kelle esineb vähenenud töövõime tõttu erinevaid tegutsemispiiranguid ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Трудовая реабилитация предназначена для людей, у которых вследствие пониженной трудоспособности имеется ряд препятствий при трудоустройстве или сохранении рабочего места, и которые нуждаются в помощи различных специалистов или команды специалистов по реабилитации.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:
nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Целевая группа трудовой реабилитации – это люди трудоспособного возраста (т.е. в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста по старости) с пониженной трудоспособностью
у которых ограниченные возможности, постоянная нетрудоспособность или частичная трудоспособность, а также
кто занят (работники, учащиеся, предприниматели, проходящие службу в армии) или
ищут работу (зарегистрированные безработные).

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?
-töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
-lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
-valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
-lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
-töötukassa kinnitab tegevuskava;
-alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Как проходит услуга трудовой реабилитации?
-кейс-менеджер кассы по безработице оценивает необходимость прохождения услуги;
-вы согласовываете с кейс-менеджером цели трудовой реабилитации;
-выбираете подходящее для себя учреждение по оказанию услуги реабилитации;
-договариваетесь с организацией по оказанию услуги о встрече для составления плана действий или для участи в реабилитационной программе;
-касса по безработице подтверждает план действий;
-начинаете проходить услугу трудовой реабилитации.

и при этом вследствие пониженной трудоспособности нуждаетесь в поддержке для сохранения рабочего места, то свяжитесь с подходящим вам представительством кассы по безработице и договоритесь о времени встречи с кейс-менеджером. Контакты представительств кассы по безработице вы найдёте здесь:
Инфотелефон: 15501; 669 6513 (Пн-Чт 8.30-16.45; Пт 8.30-15.30, последняя пятница месяца 8:30-12:30)

При необходимости, независимо от того, зарегистрированы ли вы в качестве безработного или нет, во время участия в услуге по реабилитации вам выплачивается пособие на проезд и размещение.

В случае возникновения вопросов, касающихся трудовой реабилитации, или для регистрации заявки на получение соответствующей услуги звоните по телефону 35 7 22 77 (по рабочим дням 08:00 до 17:00) или пишите по эл. почте promelauks@gmail.com

Специалисты нашей команды: физиотерапевт, реабилитолог, психолог, логопед / специальный педагог, социальный работник, медсестра.

PROGRAMMID

Programmi eesmärk: peaaju kahjustusega inimesed on motiveeritud ning nende võimed ja oskused on realiseeritud tööturul püsimiseks.

Programmi alaeesmärgid:
• Peaaju kahjustusega inimene on õppinud tervisehäirega toime tulema
• Peaaju kahjustusega inimese tööalased võimed on analüüsitud ja testitud
• Olemasoleva või otsitava töö tingimused on sobilikud peaaju kahjustusega inimesele
• Programmi spetsialistide abil on peaaju kahjustusega inimesega läbi viidud realistlik kohanemiskava tööeluga.

Programmis kasutatavad sekkumised: füsio-, tegevus- ja loovteraapia alased sekkumised, logopeediline ja eripedagoogiline sekkumine, kogemus-, psühholoogiline, sotsiaalne ning terviseseisundi alane nõustamine.

Programmi sihtgrupp: Tööalase rehabilitatsiooni programm on mõeldud 25-aastastele kuni 45- aastastele peaaju kahjustusest tuleneva vähenenud töövõimega inimestele.

Peaaju kahjustuste põhjused:
- peaaju veresoonte insult
- pea- või kaelapiirkonna kasvajalised seisundid
- koljutrauma
- abstsess
- viiruslikud või bakteriaalsed peeaju kahjustavad haigused (entsefaliit, meningiit jne.)
Kõige enam ohustatud kontingendiks loetakse:
noored täiskasvanud vanuses kuni 30 eluaastat
Insult on tekkiva neuroloogilise defitsiidi tõttu üks olulisemaid
funktsioonihäirete ja tegutsemis-osalemispiirangute põhjustajaid maailmas ning seega moodustab suurima osa tööalast ja sotsiaalset rehabilitatsiooni vajavast klientuurist.
Insuldi järgselt vajab rehabiliteerivaid sekkumisi ja programmides osalemist umbes 60% klientidest.

Insult põhjustab erinevaid motosensoorseid, kognitiivseid, kommunikatiivseid, visuaalseid häireid, mille tõttu insuldi läbielanud kliendid vajavad kõik vähemal või rohkemal määral interdistsiplinaarse meeskonna erinevate spetsialistide rehabiliteerivat sekkumist. Peaaju kahjustuste järgse rehabilitatsiooni eesmärgiks on pakkuda vastavalt vajadusele koordineeritut spetsialiseeritut interdistsiplinaarset rehabiliteerivat sekkumist meeskonna poolt:

füsioteraapia
tegevusteraapia
kõne- ja neelamisravi
mälu ja mõtlemine
eripedagoogika
tugiteenused
tervishoiualane koordineerimine (eriarst)
kogemusnõustamine
koduõendus

Liikumisfunktsiooni piiranguid vähendav sekkumine (füsioterapeut) füsioterapeutiline alghindamine kehalise sooritus- ja töövõime taseme välja selgitamiseks motoorsete oskuste arendamine vastavalt objektiivsetele leidudele läbi füsioterapeutiliste harjutuste, constraint-induced therapy ja teiste teraapialiikide, mis on suunatud lihasjõu taastamisele, tasakaalu ja koordinatsiooni parandamisele, liigutuste täpsemaks muutmisele. Harjutuste sooritamisel jälgib füsioterapeut, et liigutusmuster oleks õige (või õigele mustrile maksimaalselt lähem), nii nagu mittekahjustatud jäsemel. Sekkumine on suunatud füüsilise sooritus-ja töövõime piirangute ennetamisele, nagu näiteks:
-lihasjõu langus (kehatüves, kui ka jäsemetes)
-vähenenud kehatüve kontroll
- jäsemete liigutusliku kontrolli häirumine
-kompensatoorsete liigutuste teke
-lihastoonuse muutus (hemipoolel kui ka kehatüves - posturaalne toonus)
-spastilisuse sekundaarsed häired: teljelisuse häire, valu, turse kõnnimustri parandamine liigeste liikuvust suurendav teraapia (passiivselt ja aktiivselt)
erinevatesse asenditesse siirdumiste õpetamine (keha raskuskeskme tasakaalu säilitamise treenimine asendi- ning toetuspinna muutustel, kukkumisriski vähendamine) liikumise abivahendite vajaduse hindamine ja tegevuskeskkonna kohandamine (tegutsemis- ja töövõimet toetavate abivahendite soovitamine, kohandamine ning kasutusõpetus)
kliendi ning pereliikmete nõustamine peaajukahjustuse olemuse, sellega kaasnevate tervisehäirete, nende mõjutamise ning maksimaalse iseseisvuse tegutsemisvõime saavutamise strateegiate osas elu-, kodu- ja töökeskkonna tingimuste hindamine ja kohandamine ohutu liikumise ning ligipääsetavuse tagamiseks

Igapäevategevuste sooritamise ja toimetulekuga seotud häireid vähendav sekkumine (tegevusterapeut) – e-konsulteerimine igapäevaelu tegevuste hindamine ja treenimine (hügieeni- ja tualetitegevused, riietumine, söömine, majapidamisega seotud tegevused, asjaajamine avalikus ruumis, töiste rutiinide teostamine)
peenmotoorsete tegevuste treenimine käeliste manipulatsioonide oskuse (haare, vabastamine, kandmine, tõstmine) parandamiseks või säilitamiseks tegevusvõimet toetavate abivahendite vajaduse väljaselgitamine, soovitamine, abivahendite kohandamine, läbiproovimine keskkonna kohandamine tegevusvõimele vastavaks ergonoomiliste töövõtete õppimine

Kõne- ja neelamishäireid vähendav sekkumine (logopeed) neelamisprobleemide korral paksendatud vedeliku ja peenestatud toidu määramine tugevamate neelamishäirete korral nasogastraalsondi kasutamine neelamislihaste treenimine suu ja kurgu tundlikkuse taastamine kõne-, lugemis- ja kirjutamisvõime taastamise treenimine suhtlemisvõtete õpetamine

Mälu- ja mõtlemishäireid vähendav sekkumine (psühholoog) mälu mõtlemis- ja õppimisvõimete ja orienteerumise hindamine individuaalse kognitiivse õppe programmi väljatöötamine meeleseisundi, depressiooni ja äravuse olemasolu hindamine

Eripedagoogika
igapäevase keele arusaamise taastamine lihtsate instruktsioonide täitmise õpetamine teatud situatsioonides käitumise õpetamine peenmotoorsete oskuste arendamine sotsiaalsete oskuste ning elusituatsioonide harjutamine
Tugiteenused (sotsiaaltöötaja) edasised hooldus-, rehabilitatsiooni- ning õendusteenused dokumentide koostamine, klientide nõustamine toetuste, tugiisiku, abivahendite kättesaamise, invatranspordi osas

Programmi tervishoiua alane koordineerimine (eriarst) eriarst koordineerib tööalase rehabilitatsiooni sekkumisi terviseseisundi seisukohast

Programmi juhtimine (meeskonnatöö spetsialist) lähemate ja kaugemate eesmärkide püstitamine tegevuste monitooring ja tulemuslikkuse hindamine

Kogemusnõustamine
Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust. Kogemusnõustaja annab nõu puude või tervisehäirega toimetulekul, aitab leida motivatsiooni ja tõsta enesekindlust ning valmistuda tööotsinguteks ja tööeluks või toetada töötamise jätkamist. Programmi meeskonnas võib seda teenust pakkuda inimene, kes on ise olnud sarnases tervise- seisundis autoavarii tagajärel ning samas omab meditsiinialast haridust. Kogemusnõustaja on võimeline jagama oma rehabilitatsiooni vajalikkuse ja tulemuslikkuse alast kogemust, toetudes isiklikule praktikale.

Koduõendus
Lamatiste tekke profülaktika
Asendravi
Tromboosi tekke ohu vähendamine
Naha hügieeni nõustamine
AROM ja PROM liikumisteraapia
Hingamisharjutused
Toitumise eripära nõustamine
Inkontinentsusega seotud probleemide lahendamine
Nõustamine ergonoomika alas (nii patsiendile, kui ka abistajale/hooldajale)
Abivahendite õige tehnikaga kasutamise kontroll

Programmi tulemus:
Programmi läbimisel on klient motiveeritud ja suuteline tööhõives osalema toetavate tööturuteenuste kaudu või siirduma kaitstud töö vormis tööturule.

ПРОГРАММЫ

Цель программы: люди с повреждением головного мозга мотивированы, а их способности и навыки реализованы, чтобы они оставались на рынке труда.
Подцели программы:
• Человек с повреждением головного мозга научился справляться с заболеванием.
• Рабочие способности человека с повреждением головного мозга были проанализированы и протестированы.
• Условия существующей или искомой работы подходят человеку с поражением головного мозга
• С помощью специалистов программы был составлен реалистичный план адаптации к трудовой жизни человека с повреждением головного мозга.

Вмешательства, используемые в программе: физиотерапия, интервенции активности и творческой терапии, логопедия и специальные педагогические вмешательства, экспериментальные, психологические, социальные и медицинские консультации.
Целевая группа программы: Программа профессиональной реабилитации предназначена для людей в возрасте от 25 до 45 лет с пониженной трудоспособностью из-за повреждения головного мозга.
Причины поражения головного мозга:
- инсульт цереброваскулярной системы
- Опухолевые состояния головы или шеи
- Травма черепа
- абсцесс
вирусные или бактериальные заболевания, поражающие головной мозг (энцефалит, менингит и др.)

Наиболее уязвимым контингентом считается:
молодые люди до 30 лет
Из-за возникающего неврологического дефицита инсульт является одной из важнейших причин функциональных расстройств и функциональных ограничений в мире и, таким образом, составляет наибольшую долю клиентов, нуждающихся в профессиональной и социальной реабилитации. После инсульта около 60% клиентов нуждаются в реабилитационных вмешательствах и участии в программах.
Инсульт вызывает множество моторно-сенсорных, когнитивных, коммуникативных и зрительных расстройств, из-за которых пациенты, перенесшие инсульт, в большей или меньшей степени нуждаются в реабилитационном вмешательстве различных специалистов из междисциплинарной группы. Целью реабилитации после черепно-мозговой травмы является предоставление командой скоординированных, специализированных, междисциплинарных реабилитационных вмешательств по мере необходимости:
физиотерапия
трудотерапия
логопедия и глотательная терапия
память и мышление
специальное образование
службы поддержки
координация здоровья (специалист)
экспериментальное консультирование
уход на дому

Вмешательство для уменьшения нарушений подвижности (физиотерапевт) начальная физиотерапевтическая оценка для определения уровня физической работоспособности и трудоспособности развитие моторных навыков в соответствии с объективными данными с помощью физиотерапевтических упражнений, терапии, вызванной ограничениями, и других методов лечения, направленных на восстановление мышечной силы, улучшение баланса и координации, а также на точность движений. При выполнении упражнений физиотерапевт следит за правильностью схемы движений (или как можно более близкой к правильной), как и на неповрежденной конечности. Вмешательство направлено на предотвращение ограничений физической работоспособности и трудоспособности, таких как:
-снижение мышечной силы (как в теле, так и в конечностях)
-сниженный контроль деформации
- Нарушение контроля движений конечностей
-формирование компенсаторных движений
-изменение мышечного тонуса (гемиполь, а также туловище - постуральный тонус)
Вторичные нарушения спастичности: осевое расстройство, боль, отек улучшение терапии походки, которая увеличивает подвижность суставов (пассивно и активно)
-обучение переходам в разные положения (поддержание равновесия центра тяжести тела
-обучение по изменениям в положении и опорной поверхности, уменьшение риска падения)
-оценка потребности в мобильном оборудовании и адаптация к операционной среде (рекомендации, адаптация и обучение пользователей средств поддержки функционирования и работоспособности)

Консультирование клиента и членов семьи о характере повреждения мозга, связанных с ним расстройствах здоровья, их влиянии и стратегиях достижения максимальной независимости, оценка и адаптация условий жизни, жизни и труда для обеспечения безопасного передвижения и доступности

Вмешательство для уменьшения нарушения повседневной деятельности и совладания с трудностями (трудотерапевт)
- электронная консультация
-оценка и обучение повседневной деятельности (гигиена и туалет, одевание, еда, домашние дела, государственное управление, распорядок работы)
-тренировка мелкой моторики для улучшения или поддержания навыков ручного управления (хват, отпускание, переноска, подъем)
-определение потребности в оперативных средствах, рекомендации, адаптация средств, тестирование
-адаптация среды к эксплуатационным возможностям
-обучение эргономическим методам

Вмешательство для уменьшения нарушений речи и глотания (логопеды)
-определение загустевшей жидкости и измельченной пищи при проблемах с глотанием
-использование назогастрального зонда при тяжелых нарушениях глотания
-тренировка глотательных мышц
-восстановление чувствительности рта и горла
-обучение восстановлению речи, чтения и письма
-обучение методам общения
Вмешательство для уменьшения нарушений памяти и мышления (психолог)
оценка памяти, мышления, обучаемости и ориентации
разработка индивидуальной программы познавательного обучения
оценка наличия настроения, депрессии и тревоги

Специальная педагогика
-восстановление понимания повседневной речи
-обучение следовать простым инструкциям
-обучение поведению в определенных ситуациях
-развитие мелкой моторики
-отработка социальных навыков и жизненных ситуаций

Службы поддержки (социальный работник)
дальнейший уход, реабилитация и услуги медсестры подготовка документов, консультирование клиентов по грантам, поддержка люди, доступ к пособию, транспорт для инвалидов.

Координация программы по охране здоровья (специалист) специалист координирует мероприятия по профессиональной реабилитации с точки зрения состояния здоровья.

Управление программами (специалист по командной работе) постановка краткосрочных и долгосрочных целей, мониторинг деятельности и оценка эффективности.

Экспериментальное консультирование
Экспериментальное консультирование предназначено в первую очередь для людей, которым нужны их проблемы,поддержка другого человека с аналогичной инвалидностью или болезнью.Опытный консультант дает советы о том, как справиться с инвалидностью или расстройством здоровья, помогает найти мотивацию и повысить уверенность в себе, а также подготавливает к поиску работы и трудовой жизни или поддерживает продолжение работы. В команде программы эту услугу может предоставить человек, который в результате автомобильной аварии находился в аналогичном состоянии здоровья и при этом имел медицинское образование. Опытный консультант может поделиться своим опытом необходимости и эффективности реабилитации на основе личной практики.

Уход на дому
-Профилактика пролежней
-Заместительное лечение
-Снижение риска тромбоза
-Советы по гигиене кожи
-АРОМ и ПРОМ двигательная терапия
-Дыхательные упражнения
-Консультации по питанию
-Решение проблем, связанных с недержанием мочи
-Консультации по эргономике (как для пациента, так и для помощника / опекуна)
-Контроль использования вспомогательных устройств с правильной техникой.

Результат программы:
По завершении программы клиент мотивирован и может принять участие в трудоустройстве с помощью вспомогательных услуг на рынке труда или выйти на рынок труда в форме защищенной занятости.