Taastusravi Programmid

Восстановительное лечение направлено на восстановление нарушенных функций, сохранение или адаптацию с недостатком. Место имеет лечение по восстановлению трудоспособности или способности справляться с повседневными делами.В центре восстановительного лечения работают реабилитолог, физиотерапевт, лимфотерапевт, работники сферы сестринства, социальный работник.

Taastusravi on suunatud kahjustatud funktsioonide taastamisele, puudujäägi säilitamisele või kohanemisele. Selles kohas on ravi, et taastada töövõime või igapäevaste toimingutega toimetulek. Taastusravikeskuses töötab taastusraviterapeut, füsioterapeut, lümfiterapeut, ja sotsiaaltöötaja..

За какие услуги восстановительного лечения платит больничная касса?

Больничная касса платит за те услуги восстановительного лечения, которые внесены в перечень услуг здравоохранения больничной кассы и на названных в перечне условиях. Это означает, что при многих услугах уточнены диагноз и состояние, в случае которых они оказываются.

Амбулаторное восстановительное лечение
Больничная касса платит за:
- физиотерапию (в том числе бассейн) – также в виде групповой услуги;
- функциональную терапия – также в виде групповой услуги;
- сеанс массажа (больному с умеренным или сильным параличом),
- сеанс лечебного плавания (больному с двигательными нарушениями или ребёнку с двигательными недостатками);
- сеанс грязелечения (больному с ревматоидным полиартритом, болезнью Бехтерева и выраженной скованностью суставов);
- лечебный сеанс физкультуры в камере холода и спелеотерапию (больному с хроническим бронхитом или бронхиальной астмой);
- лимфотерапия;

Milliste taastusravi teenuste eest tasub haigekassa?

Haigekassa tasub nende taastusravi teenuste eest, mis on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu. Haigekassa tasub teenuste eest loetelus nimetatud tingimustel. See tähendab, et mitmete teenuste juures on täpsustatud diagnoos või seisund, mille puhul neid haigekassa raha eest osutatakse.

Haigekassa tasub järgmiste teenuste eest:

-füsioteraapia (sh basseinis) – ka grupiteenusena;
-tegevusteraapia – ka grupiteenusena;
-massaažiseanss (mõõduka või tugeva halvatusega haigele);
-raviujumisseanss (liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele);
-mudaraviseanss (reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele);
-külmvõimlemiskambri raviseanss ja speleoteraapia (kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele);
-lümfiteraapia;

Семейный врач, ревматолог или врач другой специализации выписывает направление к врачу восстановительного лечения, который, в свою очередь, направляет на подходящие восстановительные процедуры.
Регистрация на получение соответствующей услуги по телефону 35 7 22 77 или +372 53 00 72 78 (по рабочим дням с 9:00 до 17:00) или пишите по эл. почте promelauks@gmail.com.
Perearst, reumatoloog või mõni muu arst kirjutab saatekirja taastusraviarsti juurde, kes omakorda suunab teid sobivate raviprotseduuride juurde.
Registreerumine vastavale teenusele telefonil 35 7 22 77 või +372 53 00 72 78 (tööpäevadel kell 9.00–17.00) või kirjutage e-posti teel. mail promelauks@gmail.com.