TÖÖALASE REHABILITATSIOONI hinnakiriFüsioterapeudi teenus

Individuaalteenus 50 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Grupiteenus 15 eurot/tund , alates 01.01.2024 on hind 25,00 eurot/tund

Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine). Individuaalsete liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine (ei sisalda passiivseid tegevusi) ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.

Tegevusterapeudi teenus

Individuaalteenus 50 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Grupiteenus 15 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 25,00 eurot/tund

Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.

Sotsiaaltöötaja teenus

Individuaalteenus 50 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Grupiteenus 15 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 25,00 eurot/tund

Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Eripedagoogi teenus

Individuaalteenus 50 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Grupiteenus 15 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 25,00 eurot

Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.

Logopeedi teenus

Individuaalteenus 50 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Grupiteenus 15 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 25,00 eurot/tund

Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Loovterapeudi teenus

Individuaalteenus 50 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Grupiteenus 15 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 25,00 eurot/tund

Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Isiku ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevuskeskkonnas.

Psühholoogi teenus

Individuaalteenus 50 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Grupiteenus 15 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 25,00 eurot/tund

Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Kogemusnõustaja teenus

Individuaalteenus 50 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Grupiteenus 15 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 25,00 eurot/tund

Nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

Õe teenus

Individuaalteenus 45 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 53,00 eurot/tund

Grupiteenus 10 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 15,00 eurot/tund

Tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.

Arsti teenus

Individuaalteenus 45 eurot/tund, alates 01.01.2024 on hind 62,00 eurot/tund

Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst konsulteerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.Tasuliste taastusraviteenuste hinnakiriFüsioteraapia

40 | 60 min

Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, manuaalsetel võtetel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi, ultraheli-, magnet-, laser- ning elektriravi) baseeruv taastusravi osa, mille eesmärgiks on võimalikult ideaalilähedaselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi töö. Eesmärk on patsiendi võimalikult kiire ja efektiivne naasmine normaalsesse elu- ja töökeskkonda.. Füsioteraapia ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ja lihaste jõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, kompenseerimine, valu leevendamine. Füsioterapeut on erialase kõrgharidusega tervishoiuspetsialist, kes tegeleb liigutuste funktsiooni hindamise ja taastamisega, kasutades selleks kehalisi harjutusi ja erinevaid füüsikalisi võimalusi. Samuti kohandab füsioterapeut abivahendeid ja nõustab klienti või tema lähedasi liigutusliku tege vusvõime säilitamisel või parandamisel

NST(Neurostructural Integration Technique)

60 | 60 min

NST (Neurostructural Integration Technique) - on effektiivne manuaalne müofastsiaalne korrektsioon, mis on suunatud valu vähendamisele, mis on seotud pingetega skelett-lihassüsteemis või struktuuride kahjustustega (nt traumad).

Kinesioteipimine

15 | füsioterapeudi nõustamine + teibiaplikatsioon

Kinesioteipimine on efektiivne meetod skeletilihassüsteemi vaevuste vähendamisel. Kinesioteip aitab kaasa ülekoormusest või traumast kahjustatud piirkonna taastumisele, tagades toestuse ilma liikuvust takistamata. Samuti aitab see alandada turseid ja valu, võimaldades nii säilitada keha normaalse liikuvuse. Kinesioteipimise meetod on pärit Jaapanist ning seda kasutatakse laialdaselt üle kogu maailma nii taastusravis kui spordis. Teip on valmistatud venivast kangast ja akrüülliimist, kuid selles ei ole raviaineid. Kinesioteip on mitmekülgsete kasutusvõimalustega – olenevalt nahale asetatud aplikatsioonist see kas fikseerib, stabiliseerib, kiirendab ainevahetusprotsesse vm. Kinesioteip aitab parandada lümfi- ja vereringet, vähendada lihas- ja liigesvalusid, parandada lihaste jõu- ja elastsusomadusi, suurendada liigesliikuvust, alandada turseid ja hematoome, parandada lihastunnetust.

Klassikaline massaaž

25 | 30 min

Klassikaline massaaž aktiviseerib eelkõige vere- ja lümfiringet, ergutab ainevahetust, vähendab pea- ja lihasvalusid. Massaaži tulemusel suureneb organismi vastupanuvõime haigustele. Massaaž mõjub lõõgastavalt nii vaimse kui ka füüsilise ülepinge korral.Taastusravi raames massaži hind on 12 eurot, lastele 9 eurot.

Ultraheli

6 | 10 min

Ultraheliravi on kõrgsagedusliku, väikese intensiivsusega heli rakendamine ravi eesmärgil. Ultraheli protseduuril on termiline (süvasoojendus) ja mehaaniline (mikromassaaž) efekt. Protseduur on valuvaigistava, turset alandava ja põletikuvastase toimega. Peamisteks näidustusteks on kroonilised liigeste ja närvide põletikud, kroonilised valusündroomid ja kontraktuurid. Ultraheli sobib nii liigeste, närvide, kõõluste kui ka lihaste raviks. Ultraheli parandab kudede toitumist traumajärgsete seisundite ja halvasti paranevate haavandite puhul ning vähendab liiges- ja lihaskontraktuuride tekkimist. Ultraheliravi on vastunäidustatud ägedate põletike, pahaloomuliste kasvajate, raseduse ja kardiostimulaatori olemasolu korral.

Magnetravi

5 | 30 min

Magnetravi korral mõjutatakse kudesid madalsagedusliku magnetväljaga. Protseduur on valuvaigistava, turseid alandava ning põletikuvastase toimega. Magnetravi parandab kudede verevarustust ning normaliseerib ainevahetuse. Veresooni laiendava toime tõttu sobib ka kõrgenenud vererõhuga patsientidele ning vanemaealistele inimestele. Magnetravi näidustusteks on kroonilised lihas- ja liigeshaigused, traumajärgsed seisundid, erinevad põletikulised protsessid, veenilaiendid ja -põletikud

Laserravi

5 | 3 min

Laserravi stimuleerib koeparanemist ning vähendab valu ja põletikku. Näidustusteks on pehmekoe vigastused, liigesprobleemid, akuutne ja krooniline valu, halvasti paranevad haavad ja haavandid, postoperatiivne valu. Laserravi on vastunäidustatud kasvajate ja verejooksude korral. Raseduse ajal vältida laserravi teostamist otse emakale. Südamehaigustega inimestel vältida südamepiirkonda. Samuti on vastunäidustatud laserravi teostamine kilpnäärme piirkonnas.

Elektriravi

5 | 20 min

Elektriravi on ravimeetod, mis hõlmab mitmeid erinevad vooluliike. See on efektiivne valuvaigistav protseduur, kus elektriimpulsse rakendatakse valu vähendamise eesmärgil. Mõjutatavas piirkonnas paraneb verevarustus ning aktiveeruvad organismi valu leevendavad mehhanismid. Protseduuril on ka lihasspasme vähendav ja lihasfunktsiooni parandav toime. Näidustused: akuutne valu (postoperatiivne, traumajärgne), krooniline valu (alaseljavalu, kaelavalu, liigesvalu ja -põletik), erinevad skeletilihassüsteemi vigastused ja häired, verevarustuse häired. Vastunäidustusteks on meditsiniilised implantaadid (nt südamestimulaator), mõjutatavas piirkonnas ei tohi olla tundlikkushäireid ega nahakahjustusi. Raseduse, epilepsia ja südamelihase kahjustuse korral teatud piirkondade mõjutamine vastunäidustatud.

Massaažikušett “Parkland”

5 | 20 min

Venitusravi korrektsioonlaual “Mastercare”

5 | 20 min

Venitusteraapia Mastercare laua abil on meetod, mida kasutatakse lülisamba haiguslike seisundite ravis (nt degeneratiivsed muutused, lülisamba skolioos, lülidevaheketaste patoloogiad jm). Tuleb rõhutada, et lülisamba venitus on vaid üks osa kompleksest ravist. Seega on Mastecare süsteem ainulaadne, kuna 15-kraadise kalde juures saame kombineerida venituse, mobilisatsiooni- ja stabilisatsioonitehnikaid ühel seadmel.

Sling therapy

35 | 30 min

Sling therapy on seade harjutuste tegemiseks rippasendis. Rippharjutused toetavad tugi- ja liikumiselundkonna haiguste ravi, iseäranis ortoopeediliste, reumaatiliste ja neuroloogiliste häirete korral. Harjutusi sooritatakse keharaskuse toel, vastupanu abil ning osalises ja täielikus rippes. Terapeut riputab patsiendi nööride ja lingude abil konstruktsioonile. Seejärel saab patsient sooritada terapeudi poolt valitud harjutusi.

Vibratsioonkušett

3 | 20 min

Massaažitool

4 | 15 min

Valgusravi “Bioptron”

4 | 10 min

Bioptroni valgusel on biostimulatiivsed toimed – sellega nahka mõjutades stimuleeritakse valgustundlikke rakusiseseid struktuure, mille tagajärjel vallanduvad reaktsioonid, mis stimuleerivad reparatiivseid protsesse. Valgusteraapia toetab organismi regeneratiivseid omadusi, soodustades haavade paranemist ja leevendades valu. Valgusravi kasutatakse täiendava protseduurina lisaks teistele meditsiiniliste sekkumistele. Bioptroni valgusteraapia seadet kasutatakse allergiliste respiratoorsete haiguste ja ülemiste hingamisteede põletiku korral. Valgusteraapia soodustab ka traumajärgsete haavade, põletushaavade, postoperatiivsete haavade ja lamatiste paranemist. Lisaks on valgusteraapia näidustatud liigeste ja pehmete kudede (lihas, kõõlus, side, fastsia) valu ja põletike leevendamiseks ning vigastustest taastumise kiirendamiseks. Samuti kasutatakse Bioptroni valgusteraapiat dermatoloogiliste probleemide (akne, dermatiit, psoriaas, limaskesta haavandid jm) puhul.

Mudaravi

7 | 1 aplikatsioon

Mudamähised, mis sisaldavad looduslikku muda, avaldavad toimet kolmel viisil: kestev termiline efekt (soojustoime), bioaktiivne toime ning mehaaniline toime. Põletike puhul stimuleerib mudaravi loomulikku paranemist ning parandab vereringet. Mudaravi on oluline traumade järelravis, liigespõletike ning erinevate närvikahjustuste korral.

Soolakamber

3 | 30 min. - 5 | 60 min

Haloteraapia (“halos” on kreeka keeles sool) on ravimeetod, kus patsient on kuiva soola-aerosooli keskkonnas. See pole ainult efektiivne ja ohutu, vaid ka meeldiv. Looduslik, ravimitest vaba toime parandab Sinu hingamist. Soolaravi on Euroopas kasutusel juba üle 50 aasta.

Soolaravi on soovitav, kui:
* soovid tõsta vastupanu infektsioonhaigustele
* Sinu hingamine on raskendatud
* Sind vaevab pikaajaline köha
* Sul on nahaprobleemid

Kui Sul on järgmised probleemid:
* hingamistakistus
* suitsetamisest sõltuv köha
* sessoonsusega seotud allergia
* allergiline nohu
* bronhiit
* sinusiit
* farüngiit
* naha probleemid

Külmakamber

15 | 3 min

Külmkamber ehk krüosaun on hea reumaatiliste ja põletikuliste liigeshaiguste ja fibromüalgia raviks. Leevendab stressi ja kroonilist väsimust. Üldist külmakambrit kasutatakse lihas- ja liigesvalude puhul valuvaigistava ja põletikuvastase protseduurina, mis parandab lihaste taastumisvõimet, liigutuste amplituudi kui ka kiirust, vähenevad tursed, paraneb verevarustus. Põletikuvastane ja ainevahetust stimuleeriv toime saabub üle neuroendokriise süsteemi aktiviseerumise — vabanevad hormoonid ja endorfiinid, viimastel on valuvaigistav, meeleolu ning immuunvastust parandav toime.

Hirudoteraapia (apteegikaanid)

6 | 1 kaan

Kaanide kasutamine mitmesuguste haiguste ravimisel ulatub kaugesse minevikku. Verd imevaid kaane kasutatakse praegugi mitmete haiguste raviks (glaukoom, südame isheemiatõbi, tramboflebiit, veenilaiendid, hemorroidid, paistetus, tromid, gangreen, südame- veresoonkonna haigused, infarkt, vererõhuprobleemid, tursed, hormonaalsed häired, põletikud, liigesevalu). Teda on kasutatud ka vererõhu alandamiseks. Apteegikaanist eraldatud hirudiin takistab vere hüübimist ja seda kasutatakse veenipõletike ravis. Ravikeskustes on mõeldud üks kaan ühele inimesele, et vältida vere abil haiguste levikut. Neid kaane hoitakse klaaspurgis.

Neuroloogi konsultatsioon

70 | 30 min

Olulisemad haigused, mille diagnoosimise ja ravimisega neuroloog veel tegeleb,on insult, epilepsia, Parkinsoni tõbi, lihaste kontrollimatute kokkutõmmete tõttu tekkivad valeasendid ja liigutused, skleroos, rahutute jalgade sündroom,närvisüsteemi nakkushaigused (meningiit, entsefaliit, borrelioos) jpm. Meie neuroloogid annavad nõu ka neuroloogilisest haigusest taastumisel või kroonilise haigusega toimetulekul.

Taastusravi arsti konsultatsioon

70 | 30 min

Meie keskuses osutame patsientidele kõiki vajalikke, kaasaegseid ja kvaliteetseid taastusraviteenuseid. Meie taastusraviteenused sobivad patsientidele erinevatest tervisemuredest – traumadest ja vigastusest taastumiseks, puudega kohanemiseks, tervise säilitamiseks ning aktiivse elukvaliteedi tagamiseks.

Hirudoteraapia (apteegikaanid)

6 | 1 kaan

Kaanide kasutamine mitmesuguste haiguste ravimisel ulatub kaugesse minevikku. Verd imevaid kaane kasutatakse praegugi mitmete haiguste raviks (glaukoom, südame isheemiatõbi, tramboflebiit, veenilaiendid, hemorroidid, paistetus, tromid, gangreen, südame- veresoonkonna haigused, infarkt, vererõhuprobleemid, tursed, hormonaalsed häired, põletikud, liigesevalu). Teda on kasutatud ka vererõhu alandamiseks. Apteegikaanist eraldatud hirudiin takistab vere hüübimist ja seda kasutatakse veenipõletike ravis. Ravikeskustes on mõeldud üks kaan ühele inimesele, et vältida vere abil haiguste levikut. Neid kaane hoitakse klaaspurgis.

Lümfiteraapia

25 | 30 min

45 | 60 min

Aparaatne lümfimassaaž

20 | 30 min

25 | 60 min