meie asukoht


Kirjuta meile

Sisesta enda nimi

Sisesta enda e-mail


Siia sisesta enda sõnum

Ravijärjekorra pidamise reeglid

 

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud telefoni, registratuuris kohapeal või e-posti teel kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 8.00-16.00.

Telefon: 35 72277 , +372 53007278

E-post: promelauks@gmail.com

Registratuur: Haigla 6, 20104 Narva. II korrusel, kabinet 221

Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:

1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;

2) planeeritav vastuvõtu aeg;

3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos , uuringu või protseduuri nimetus);

4) patsiendi kontaktandmed;

5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);

6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;

8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;

9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda antakse patsiendile kirjalik teatis/meelespea, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja teenuse osutaja nime, asutuse telefoni numbrit ja täiendavat infot teenusele tuleku kohta.